Umělecké řemeslo a užité umění

20.10.2023 - 04.02.2024
Místo: Regionální muzeum Chrudim [navigovat]
Typ: Výstava
Vstupné: 90 Kč

Výstava představuje reprezentativní výběr prací ze skla, porcelánu a keramiky, dřeva, kovu, textilu a dalších materiálů ze sbírkového fondu Regionálního muzea v Chrudimi z období od 16. do 20. století, získaných jak z měšťanských, především chrudimských, domácností, tak i od výrobců, škol či muzeí.

Průmyslové museum pro východní Čechy v Chrudimi vzniklo roku 1892, jeho předchůdcem byl Musejní spolek, založený již roku 1865. Vznik muzea byl spojen s tehdejším evropským uměleckoprůmyslovým hnutím, které usilovalo o návrat ke kvalitním předmětům. Jeho úkolem, jako i ostatních uměleckoprůmyslových muzeí, bylo povzbudit a zdokonalit průmyslovou výrobu po technické i umělecké stránce. Kromě získávání a uchovávání dokladů minulosti podporovalo současnou řemeslnou výrobu, zprostředkovávalo tehdejší nejnovější trendy vedoucí ke zkvalitňování průmyslové a řemeslné výroby, pořádalo kursy, přednášky, výstavy, spolupracovalo s odbornými školami a dalšími muzei. Získávalo, především cílenými nákupy, kolekce i jednotlivé předměty, dokládající kvalitní úroveň uměleckého řemesla své doby, jak na Chrudimsku, tak i v českých zemích a v cizině, které sloužily jako vzor a inspirace řemeslníkům a výrobcům.  Značná část výstavy je proto věnována předmětům z období konce 19. a počátku 20. století, kdy vůdčím uměleckým slohem byla secese.

Pořadatel

Regionální muzeum v Chrudimi

Široká 86, 53701 Chrudim
Telefon: 724961094
E-mail: strbkova@muzeumcr.cz
Odkazy: Web Facebook
Více o pořadateli