Časté dotazy

Termíny uzávěrky pro tištěnou podobu Chrudim DNES v r. 2022: 

11. května (číslo červen)

15. června (pro číslo červenec + srpen)

10. srpna (pro číslo září)

12. října (pro číslo listopad)

9. litopadu (pro číslo prosinec)

14. prosince (pro číslo leden 2023)